Krivány (Kriváň)

Ők voltak a Hadifogoly munkaszolgálatos műszaki alakulat.

Malinovszkij marsallnak, a 2. Ukrán Front parancsnokának az utasítására hozták létre 1945 januárjában és februárjában, néhány magyarországi hadifogolytáborban az ott fogságban lévő magyar tisztek segítségével. Így jött létre a 3668 főből álló 1. Magyar vasútépítő ezred majd később hadosztály, amelynek parancsnoka Gyöngyössy Gábor százados lett. A „hadosztály” egyik munkaterülete a Felvidéken, Szlovákiában volt. Mivel nem a magyar, hanem a szovjet hadsereg kötelékébe tartoztak, így rájuk a szovjet katonai szabályzatot alkalmazták. Sátoraljaújhelyen áthaladó „hadosztály” 3. zászlóalja rendkívül lesújtó képet mutatott. Bár a szerelvényük el volt látva tábori konyhával, orvossal és egészségügyi osztaggal, mégis ahogy a korabeli jelentésekben olvasható, a foglyok nagyon siralmas állapotban voltak. A munkászászlóalj agyongyötört, még életben maradt tagjai számára az új munkaterületen a feladat a Losonc–Krivány közötti 30 kilométeres vasútvonal helyreállítása volt a berobbantott kriványi alagúttal együtt. A rossz táplálkozás miatt elgyengült szervezetek ellenálló képessége szinte a nullára csökkent úgy, hogy egy hét alatt közülük 21 fő halt meg. A bánásmód embertelen és durva, élelmük darált árpa, takarmányrépa só nélkül.”

Krivány – Lónyabánya – Losonc vonalon, 1945. május 19-ig összesen 46 magyar katona áldozta életét, Kriványban 25 magyar katonát temettek. Szemtanúk elbeszélése szerint ezeket a katonákat embertelen körülmények között dolgoztatták. Elhalálozásuk oka ként megállapíthatjuk a gyenge kalóriaszegény étkezést, melynek következtében a szervezet teljesen elvesztette ellenálló képességét. Az elhalálozások másik fő oka pedig, hogy mikor a hozzátartozóiknak tudomására jutott, hogy szeretteik családtagjaik Kriványban dolgoznak hadifogolyként, felkeresték őket és a hazai jobb minőségű ételtől bélcsavarodást kaptak. A helyi lakosok még ma is tisztelettel emlékeznek ezekre a katonákra és a helyet ahol el vannak temetve csak egyszerűen Magyar Temetőként emlegetik.

A MAGYAR 1. VASÚTÉPÍTŐ HADOSZTÁLY 25 KATONÁJA