Kicsind (Malá nad Hronom)

Őze Ferenc főhadnagy

1944 december 27.

Pályi százados 70 katonával, előző nap december 26.-án indult Ipolyszalkáról, Kéménd, Garampáld felé. A kéméndi hídon akartak átmenni. Meghallották a szovjet 5. És a 7. Harckocsizóhadtest páncélosait vonulni, ebből gondolták, hogy a híd orosz kézen van. Elfogadták Őze főhadnagy tanácsát és a Szentjánosi erdőben megvárták, míg elmennek a szovjetek. Majd a kicsindi Zsidóföldi szőlők mellett egyenesen a szovjet harckocsik útját keresztezve a ködben, leereszkedtek a kicsindi malomhoz. A domboldalról orosz kiabálást hallottak. Akik semmiképp nem akartak orosz fogságba esni megpróbáltak úszva vagy a gázlókon gyalogosan átkelni a jeges folyón. Kicsinden is már bent voltak az oroszok. Nem tudtak mást tenni, mint átmenni a Garamon. Pályi levetkőzött, a jég beszakadt alatt, úsznia kellett. Így úszva, ruha nélkül kelt át a Szent László hadosztály repülő lövészezrede I. zászlóaljának 70 katonája Pályi György százados vezetésével. Pályi százados látta Őze főhadnagyot, a malom egyik ajtaján állva, ruhában felöltözve, nyakában géppisztollyal. A tutaj megbillent, Őze főhadnagy beleesett a Garamba és azonnal elmerült. A legénység úszva vagy a tutajba kapaszkodva jött át a folyón. Úszás közben egy katona szintén a vízbe fulladt. A Garamot átúszva rohantak a házak felé Kőhídgyarmatra.