Ipolyszalka (Salka)

Szent László hadosztály 1/II. zászlóalja Ipolyszalkán

Az zászlóalj parancsot kapott a Letkést Ipolyszalkával összekötő híd visszafoglalására, és az Ipoly keleti partján hídfő létesítésére. Az oroszok ugyanis kézbe vették a híd letkési oldalát. Az ejtőernyős vadászok lendületes rohammal meglepték az ellenséget, és sikerült a községet elfoglalva kisebb hídfőt létesíteni. A hídfőt addig tartották, amíg az Ipolytól keletre lévő szétzilált német alakulatok át nem vonultak az Ipolyon nyugati irányba. Az utolsónak visszavonuló ejtőernyősöket a Garamnál kínos meglepetés érte, Kicsindnél – a kijelölt átkelési helyen – a híd fel volt robbantva, és a térségben már orosz alakulatok manővereztek. A felvonuló szovjet harckocsikkal és gyalogsággal kilátástalan véres küzdelem kezdődött, amelyben sokan hősi halált haltak. A maradék, mintegy 50 fő belegázolt a jégtáblákat és holttesteket hömpölygető Garamba, és az orosz golyózáportól követve átúszta azt. A Garamnál kialakított új védővonal mögött a Szent László Hadosztály parancsnoksága újjászervezte az ejtőernyős alakulatot.