Az Emlékezés mindnyájunk kötelessége

A fegyverrel kezében hősi halált halt katona értünk szállt harcba. Nem politikai rendszerekért, hanem a Hazáért. Így tudta és ezért teljesítette, amit kötelességének érzett. Apáink, nagyapáink porladnak szerte idegen földön, közös kötelességünk, hogy dicső elődeink emlékét megőrizzük és átadjuk azt az utókornak, hogy ne vesszenek a feledés homályába.

A hazaszeretet, a hűség és a becsület a katonák erénye. A bajtársiasság pedig íratlan törvény békében és háborúban egyaránt. A haza védelmében harcba vonuló katonák évszázadokon keresztül vállalják a hősi halált is. A hősi halottak emlékét megőrizni, sírjaikról gondoskodni nem egyszerű feladat. A háborúból visszatérő katonák tudják igazán megérteni a háború borzalmait. Sok esetben ezek a katonák tartották kötelességüknek bajtársaik sírját ápolni és emléküket megőrizni. Nekünk kik a második világháború utáni nemzedékek leszármazottai vagyunk, ugyanúgy szem előtt kell tartanunk a sírok gondozását és az emlékezet megőrzését. Mindez számunkra a történelmi múlt kutatását, szemtanúk keresését és emlékek gyűjtését, hozzátartozókkal való kapcsolatfelvételt, egy-egy helytörténeti tárlat megrendezését, megemlékezések szervezését, iskolai történelemórát, vagy csak akár egy hétköznapi beszélgetést is jelenthet.

Figyelmébe ajánlom ezt a honlapot mindazoknak, akik elhivatottak a hadisírgondozás és a hősi halottak felkutatása iránt. Legfontosabb feladataink közé tartoznak a hadisírok helyszíneinek meghatározása, háborús sírok feltárása esetén a szakszerű eljárás levezetése, az adatok rögzítése és elemzése, személyazonosítás, valamint a végső búcsúztatás.

Mindez egy célt szolgál: küzdelem a feledés ellen.